Priser


 Kørsel inkl. fejlfinding og tilbud


Indenfor Slagelse Kommune  

75 ,-

Sjælland    

200 ,-

Fyn        

500,-

 


Timepriser


Pr. påbegyndt 1/2 time       

150 ,-


"Erfaringen viser at langt de fleste opgaver løses indenfor 30 min, da almindeligt forekommende problemer allerede ligger i vores fejldatabase"

"Dette sikrer at vi til en hver tid kan løse opgaverne effektiv og hurtigt"